מועצה אזורית לכיש

קרוי 4 מגרשי ספורט  בישובים בני נצרים, נטע, אליאב, כרמי קטיף.

כל מגרש כ-1,700 מ"ר מותקן על 4 עמודים בלבד

צרו קשר