08-6582402

בית משפחת בלט

מיקום הפרויקט

עין יהב

היקף הפרויקט

70 מ"ר

שנת ביצוע

2022-2023

מזמין העבודה

משפחת בלט

מעניין לדעת: בניית מבנה מגורים יביל, תוך שימוש בחיפויים יבשים.