08-6582402

בית משפחת רותם

מיקום הפרויקט

עין יהב

היקף הפרויקט

174 מ"ר

שנת ביצוע

2021-2022

מזמין העבודה

משפחת רותם

מעניין לדעת: בפרויקט נעשה שימוש ב־Cellulose Fiber, בדחיסות של 45 ק”ג למ”ק, לבידוד תרמי ואקוסטי מקסימלי.