08-6582402

הנגשת מפעל המים הקדום של הורדוס

מיקום הפרויקט

תל גזר

היקף הפרויקט

-

שנת ביצוע

2021

מזמין העבודה

רשות הטבע והגנים

מעניין לדעת: הרכבות האלמנטים בפרויקט הותאמו לתוואי השטח המגבילים, באמצעות ייצור מקדים במפעל ובנייתו בשטח ביעילות.