08-6582402

הקמת מפעל מזון עבור חברת ‘טרי לי חקלאות’

מיקום הפרויקט

כפר הס

היקף הפרויקט

1,400 מ"ר

שנת ביצוע

2020

מזמין העבודה

משפחת הורביץ

מעניין לדעת: בוצע בהתאם לתקנים המחמירים של משרד הבריאות ומשמש לייצור ולאספקת ירקות חתוכים וארוזים למפעלי המזון הגדולים.