08-6582402

מרלו”ג תנובה

מיקום הפרויקט

אילת

היקף הפרויקט

2,700 מ"ר

שנת ביצוע

2015

מזמין העבודה

תנובה

מעניין לדעת: בזכות פרויקט זה תנובה הזמינה שני פרויקטים נוספים בחיפה ובקריית אריה.