08-6582402

קירוי מגרש כדורסל בשדה ניצן

מיקום הפרויקט

שדה ניצן

היקף הפרויקט

726 מ"ר

שנת ביצוע

2013

מזמין העבודה

מועצה אזורית אשכול

מעניין לדעת: ההרכבה בשטח ארכה שבוע בלבד.