08-6582402

קירוי מגרש ספורט בי״ס אורים

מיקום הפרויקט

מועצה אזורית שומרון

היקף הפרויקט

775 מ״ר

שנת ביצוע

2019

מזמין העבודה

מועצה אזורית שומרון

מעניין לדעת: הקירוי מתפקד גם כמקור לייצור חשמל הודות ללוחות הסולאריים שמרכיבים אותו.