08-6582402

קירוי מגרש ספורט בנווה

מיקום הפרויקט

נווה

היקף הפרויקט

1,600 מ"ר

שנת ביצוע

2015

מזמין העבודה

מועצה אזורית אשכול

מעניין לדעת: בפרויקט תוכננו ונבנו גגות קשתיים בעלי מפתחים עצומים ( 37 מ’ ).