08-6582402

קירוי מגרש ספורט בבני נצרים

מיקום הפרויקט

בני נצרים

היקף הפרויקט

1,600 מ"ר

שנת ביצוע

2015

מזמין העבודה

מועצה אזורית אשכול

מעניין לדעת: כל קירוי הגג הושתת רק על ארבעה עמודי פלדה מסיביים.