08-6582402

קירוי 4 מגרשי ספורט במועצה אזורית לכיש

מיקום הפרויקט

בני דקלים, אליאב, נטע, כרמי קטיף

היקף הפרויקט

7,800 מ"ר (סה"כ)

שנת ביצוע

2018

מזמין העבודה

מועצה אזורית לכיש

מעניין לדעת: כל הקירויים יוצרו, הובלו והותקנו יחד.