08-6582402

אתר ניסויים של מוסד הטכניון

מיקום הפרויקט

כרם שלום

היקף הפרויקט

177 מ״ר

שנת ביצוע

2014

מזמין העבודה

מוסד הטכניון

מעניין לדעת: לטובת הפרויקט הוכנו מפרטים מדויקים ויוצרו גרם מדרגות, מדרכים ומרפסות בחלקים מודולריים, שהותקנו בשטח בעזרת ברגים ללא צורך בריתוכים.